Fagområder

Det kan være mange grunner til at man har behov for logopedisk hjelp. Det er stor variasjon i oppdragene jeg tar, så ta gjerne kontakt om du lurer på om jeg kan hjelpe deg. I grove trekk kan jeg si at jeg tilbyr kartlegging og oppfølging innen følgende fagområder:

Afasi

Afasi er språk- og kommunikasjonsvansker etter hjerneskade, og mange får afasi etter f.eks hjerneslag. Vanskene kan arte seg svært ulikt, og kan dreie seg om utfordringer med å forstå språk, med å produsere tale, og vansker med å lese og skrive.

Dysartri

Dysartri er vansker med utydelig tale eller vansker med å uttale ord. Vanskene har årsak i enten sykdom eller skade på nervene som er avgjørende for tale.

Leppe- kjeve- ganespalte

Leppe- kjeve- ganespalte (LKG) kan gi utfordringer med uttale og stemme. Arbeid med LKG skjer i samarbeid med Statped Sørøst og team for Leppe-Kjeve- Ganespalte.

Uttalevansker

Uttalevansker er gjerne delt inn i to grupper, fonologiske uttalevansker og munnmotoriske uttalevansker. Barn som strever med enkelte språklyder kan få hjelp av meg.

Taleflytvansker

Stamming

Stamming er brudd i talen i form av repetisjoner, forlengelse av lyder eller blokkeringer av lyd eller luft.

Løpsk tale

Løpsk tale er tempo- og rytmeforstyrrelser i talen som følge av talemotoriske og språklige/lingvistiske kompontenter.

Stemmevansker

Stemmevansker er funksjonsforstyrrelser i stemmeapparatet. Det kan merkes ved heshet, bortfall av stemme eller en svak stemme. Tilstanden kan skyldes organiske forhold i strupen, og /eller skader av nervebaner, men også av feilbruk av stemmen.